Korkeakosken venekalastusalueen erityisehdot

 1. Korkeakosken venekalastusalueella saa kalastaa kiintiöidyillä yksityisillä veneillä sekä vuokraveneillä. Luvallisia yksityisveneitä on kolmenlaisia. Punaisella ja sinisellä tarralla varustetuissa veneissä kaikilla veneissä olevilla on voimassa oleva kalastuslupa. Keltaisella tarralla varustetuissa veneissä ja vuokraveneissä tulee jokaisella veneessä olijalla olla voimassa oleva Siikakosken kalastuslupa.
 2. Kalastus tapahtuu soutamalla pääasiassa alavirtaan perä edellä. Mikäli yksikin venekunta kalastaa alavirtaan, tulee muiden kalastaa samalla tavoin sekaannuksien välttämiseksi. Heittäminen rannalta ja veneestä on kiellettyä.
 3. Kalastusalue on jaettu "pooleihin". Poolirajat on esitetty oheisessa kalastuskartassa. Jokainen vene vuorollaan kalastaa poolin läpi sopivin venevälein. Älä mene laskua suorittavan veneen alapuolelle ilman asianomaisen lupaa. Ota muut kalastajat huomioon, älä jää paikoillesi "hinkkaamaan" tiettyä paikkaa, jos yläpuolellasi on toinen vene suorittamassa laskua.
 4. Jos venekunta saa vuorollaan poolista kalan, voivat he jatkaa kalastusta poolin loppuun säilyttäen normaalin välin seuraavana tulevaan veneeseen.
 5. Moottorin käyttö kalastustilanteessa on ehdottomasti kiellettyä. Moottoria saa kuitenkin käyttää siirtymisessä paikasta toiseen.
 6. Kalastustilanteessa saa käyttää 4 vapaa / vene.
 7. Kalastaja on velvollinen väistämään muuta veneliikennettä. Samoin hän on vastuussa muulle veneliikenteelle aiheuttamistaan vahingoista.
 8. Rannalle nouseminen on sallittua vain kaupungin esittämille taukopaikoille.
 9. Mikäli edellä mainitut veneet miehistöineen tavataan kalastamasta jokialueilla, jotka eivät kuulu kalastusalueeseen tai rikkovat muuten näitä sääntöjä, menettävät he kalastusoikeutensa välittömästi.
 10. Vuokraveneillä ja "keltaisen tarran yksityisveneillä" kalastavat noudattavat Siikakosken säännön saaliskiintiöitä. Punaisen ja sinisen tarran yksityisveneillä kalastavilla saalis­kiintiö on venekohtainen, 2 lohta/taimenta + 2 kirjolohta vuorokaudessa.
 11. Kalastus on sallittua ympäri vuoden, kuitenkin siten, että 1.-15.4. välisenä aikana kalastus on sallittua ainoastaan lauantai ja sunnuntai päivisin. Viikkopäivät on varattu kaupungin hyväksymille kalastusmatkailuyrityksille. Tämän lisäksi Kunnarinsuora, Alhonojan mattolaiturilta soutualueen yläpäähän, on varattu koko lokakuun ajan Kotkan kaupungin hyväksymille kalastusmatkailuyrityksille.
 12. Veneiden jälleenvuokraaminen on eh­dottomasti kiellettyä ilman kaupungin lupaa.
 13. Yksityisveneluvan luovuttaminen toi­sen nimiin on kiellettyä.
 14. Tarpeettoman häiriön aiheuttaminen yksityisille rannoille on kiellettyä.

Korkeakosken venekalastusalue

Kartta: Korkeakosken venekalastusalueen rajat ja poolikartta